Argumenty pokazujące manipulacje MEN

Obywatele dla edukacji – ruchu społecznego organizacji i osób działających na rzecz polskiej szkoły – zebrali argumenty pokazujące manipulacje MEN związane z wprowadzaniem reformy oraz dowody na przedmiotowe traktowanie rodziców i uczniów przy wprowadzaniu zmian.