Bez kategoriiWeź sprawy w swoje ręce

RODZICU! Możesz mieć wpływ na to jak szkoła wychowuje Twoje dziecko. Włącz się w prace nad programem wychowawczym szkoły. Masz na to czas do 30 września. NIE PRZEŚPIJ TEGO MOMENTU! W wyniku reformy edukacji i…


Żądamy referendum

Blisko milion obywatelek i obywateli podpisało się pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy edukacji. Pokazuje to skalę społecznej niezgody na niszczenie polskiej szkoły. Nie dajmy sobie wmówić, że na referendum jest już za…


22 kwietnia 2017 godz. 20.00 – Manifestacja przed Sejmem

Wydawało się, że zebranie 500 tysięcy podpisów to „mission impossible”. Ale dla rodziców nie ma rzeczy niemożliwych! Dzięki obywatelskiej determinacji , udało się zebrać dużo więcej, niż wymagane 500 tysięcy. Czy politycy partii rządzącej, którzy…


Popieramy strajk nauczycieli

Na 31 marca planowany jest strajk nauczycieli. Popieramy nauczycieli w ich dążeniach i apelujemy do rodziców, aby, w miarę możliwości, pozostawili tego dnia dzieci w domu, jeśli wiedzą, że w ich szkole większość nauczycieli przystąpi…


Argumenty pokazujące manipulacje MEN

Obywatele dla edukacji – ruchu społecznego organizacji i osób działających na rzecz polskiej szkoły – zebrali argumenty pokazujące manipulacje MEN związane z wprowadzaniem reformy oraz dowody na przedmiotowe traktowanie rodziców i uczniów przy wprowadzaniu zmian….