lubelskie

Miasto Koordynator Kontakt
Lublin Henryka Strojnowska (Kongres Kobiet) hstrojnowska@gazeta.pl

_______________________________

ZNP

ul. Akademicka 4
20-033 Lublin

tel./fax (81) 533-37-45

e-mail: lublinwww@znp.edu.pl