Lekki tornister

Problem ciężkich tornistrów istnieje od lat. Według norm Światowej Organizacji Zdrowa waga tornistra nie powinna przekraczać 10% wagi ciała dziecka. Polskie dzieci noszą na swoich plecach tornistry i plecaki zdecydowanie cięższe.

Aby temu zapobiec należałoby wprowadzić skuteczne rozwiązania:

  • drukować podręczniki w częściach i nie na kredowym papierze,
  • korzystać z e-podręczników w szkole, a papierowe wersje trzymać w domu,
  • zapewnić dzieciom tablety, gdzie będą miały wszystkie podręczniki w wersji elektronicznej,
  • nie korzystać z podręczników w szkole – dobry nauczyciel potrafi znakomicie prowadzić lekcje innymi metodami,
  • zapewnić w szkole miejsce na przechowywanie przyborów szkolnych.

Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprzecza istnieniu problemu i nie wprowadza systemowych rozwiązań zasłaniając się odpowiedzialnością dyrektorów za istniejący stan rzeczy.

Ile waży tornister Twojego dziecka? Wypełnij ankietę! Zbieramy dane, które przekażemy Annie Zalewskiej.