Linki

LINKI DO EKSPERTYZ I BADAŃ DOTYCZĄCYCH REFORMY EDUKACJI

Wyniki międzynarodowego badania PISA
Wyniki badań IBE dotyczących przemocy w szkole  
Kompetencje informatyczne polskich gimnazjalistów
Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka
Stanowisko środowisk naukowych
Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
Opinia Strony Samorządowej KWRiST w sprawie projektów ustaw dot. prawa oświatowego
Stanowisko OSKKO (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty)
Opinia merytoryczna do projektu ustawy Fundacji Przestrzeń dla Edukacji
Wywiad z prof. Romanem Dolatą „Ośmioklasowa podstawówka to krok wstecz”
dr hab. Mikołaj Herbst „Porozmawiajmy o 'dobrej zmianie’ w edukacji
Prezentacja dra Macieja Jakubowskiego (Evidence Institute, UW) na temat planowanych zmian w systemie edukacji
Opinia Fundacji Przestrzeń dla Edukacji w sprawie raportu z konsultacji społecznych
Społeczne Towarzystwo Oświatowe, wywiad w sprawie pracy ekspertów nad projektem ustawy
Rozmowa z dr. Janem Herczyńskim na temat badań dotyczących gimnazjów
Opinia Rady Języka Polskiego o podstawie programowej
Łukasz Turski, opinia o podstawie programowej z fizyki
Uwagi do podstawy programowej wychowania przedszkolnego