Koordynatorki ruchu

Fundacja Rodzice Mają Głos powstała jako kontynuacja ruchu społecznego Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji.
Cele fundacji:
1) poprawa jakości systemu nauczania w Polsce;
2) działanie na rzecz otwartego procesu tworzenia i zmian systemu nauczania w Polsce;
3) przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole;
4) działanie na rzecz powszechnego systemu nauczania uwzględniającego takie wartości jak demokracja, tolerancja i równouprawnienie.
5) działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich dzieci i młodzieży.

Fundacja wpisana jest do KRS pod numerem 0000735237

Dorota Łoboda, Prezeska Fundacji
Z wykształcenia teatrolożka. Mieszka i prowadzi żłobek na Żoliborzu. Liderka ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji, członkini rady programowej i warszawska wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet. Jako jedna z inicjatorek wniosku o referendum w sprawie reformy edukacji uczestniczyła w ogólnopolskiej zbiórce podpisów, w czasie której zebrano blisko milion podpisów. Od wielu lat angażuje się w działalność rad rodziców, działania na rzecz społeczności lokalnej, promowanie dobrej edukacji i walkę o prawa kobiet. Jest pomysłodawczynią dzielnicowych warsztatów i festiwalu teatralnego dla młodzieży oraz „Akcji wyprawka”, czyli zbiórki przyborów szkolnych dla potrzebujących dzieci. Radna m.st. Warszawy.Ma dwie nastoletnie córki.
Beata Ciszkowska, Wiceprezeska Fundacji
Ukończyła Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi klub dziecięcy oraz szkołę językową dla dzieci. Każdego dnia pracuje z dziećmi, a także ich rodzicami. W miarę potrzeb angażuje się w różne akcje społeczne, również w szkołach córek.Mama dwóch dziewczyn – uczennicy gimnazjum oraz szkoły podstawowej.
Anna Łuczyńska, Członkini Rady Fundacji
Prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, zawodowo zajmuje się inwestycjami venture capital. Uczy cudzoziemców języka polskiego jako wolontariuszka Fundacji Ocalenie. Członkini organów demokracji szkolnej w szkołach swoich dzieci.Mama dwóch nastoletnich synów.
Agnieszka Leonczuk, Członkini Rady Fundacji
Mama 2 córek, z wykształcenia architekt, od 8 lat współtwórczyni projektu realizującego warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych.
Agnieszka Ejme, Członkini Rady Fundacji
Socjolożka. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń i programów rozwojowych dla dorosłych. Pomaga uzupełniać i wzmacniać kompetencje społeczne, komunikacyjne, związane z zarządzaniem zespołami i współpracą z innymi. Mama dorosłej córki i prawie dorosłego gimnazjalisty.