Jak możesz pomóc?

  1. Pobierz z naszej strony listę i zbierz jak najwięcej podpisów.
  2. Skontaktuj się z rodzicem koordynującym akcję zbierania podpisów w Twoim województwie lub z najbliższym oddziałem ZNP w celu przekazania list.
  3. Zorganizuj w szkole swojego dziecka spotkanie poświęcone skutkom reformy, poinformuj jak największą liczbę rodziców o referendum i zachęcaj do jego wspierania.