Rodzice przeciwko reformie edukacji

Założycielki fundacji współtworzyły i angażowały się w działania ruchu społecznego Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji. W jego ramach organizowały demonstracje uliczne, strajki szkolne, uczestniczyły w posiedzeniach sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, nagłaśniały protesty w mediach, współtworzyły komitet referendalny i uczestniczyły w zbiórce podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji.

Dlaczego byliśmy przeciwko wprowadzeniu reformy edukacji przez Annę Zalewską?

1. Zmiany w oświacie powinny być wprowadzane od początku cyklu edukacyjnego. Projekt ustawy wprowadzał zmiany struktury szkolnej dla dzieci będących w klasie szóstej. Ten, i dwa kolejne roczniki, nie opanują całości materiału przewidzianego w obowiązkowym kształceniu ogólnym z uwagi na zmianę podstawy programowej w trakcie cyklu edukacyjnego.
2. Ministerstwo Edukacji do dzisiaj nie upubliczniło wyników konsultacji dotyczących systemu oświaty. Tematem żadnej z nich nie była likwidacja gimnazjów.
3. Przy podejmowaniu decyzji o likwidacji gimnazjów nie wzięto pod uwagę znakomitych wyników, które osiągają polscy piętnastolatkowie w testach PISA. Poziom wykształcenia polskich nastolatków systematycznie rósł od czasu wprowadzenia gimnazjów.
4. Jako jedną z przyczyn konieczności likwidacji gimnazjów podawano wyższy niż w innych szkołach poziom agresji. Tymczasem wyniki badań Instytutu Badań Edukacyjnych pokazują, że z największą przemocą i agresją uczniowie spotykają się w szkołach podstawowych (klasy 5-6). Na kolejnych etapach edukacji ten poziom maleje.
5. Likwidacja gimnazjów zwiększy różnice edukacyjne pomiędzy miastem a wsią. Dla dzieci z małych ośrodków gimnazjum było często szansą na poznanie innego świata i swoistą trampoliną edukacyjną, która sprawiała, że młodzi ludzie decydowali się na dalsze kształcenie na kolejnych poziomach.
6. Rezygnacja z obowiązku edukacyjnego dla pięciolatków powiększy różnice edukacyjne pomiędzy dziećmi z małych ośrodków wiejskich a dziećmi mieszkającymi w miastach, z domów o bogatym zapleczu kulturowym, a dziećmi z rodzin wymagających wsparcia. Wczesna edukacja jest tym etapem, na którym te różnice można by wyrównać.
7. O rok skrócono czas obowiązkowej edukacji z dziewięciu lat do ośmiu, co sprzeczne jest z europejskim kierunkiem wydłużania obowiązkowej edukacji. W przyszłości zaowocuje to niższym poziomem wykształcenia społeczeństwa. W przypadku dzieci niepełnosprawnych okres obowiązkowej edukacji zostanie skrócony o dwa lata.
8. Podstawy programowe przedstawione przez MEN zostały skrytykowane przez ekspertów z różnych środowisk naukowych, a nawet przez przedstawicieli resortów rządu Beaty Szydło.
9. Roczniki 2003, 2004 i 2005 spotkają się w 2019 roku u progu szkół średnich, kiedy nastąpi kumulacja związana z naborem uczniów kończących gimnazjum i pierwszej grupy kończącej ośmioletnią szkołę podstawową. Według danych ze strony MEN tych uczniów będzie 720 tysięcy. Minister Anna Zalewska twierdzi, że to nieznaczna różnica wobec roku 2010. Według danych GUS w 2010 roku o miejsce w szkołach średnich starało się 438 tysięcy młodych ludzi. Różnica 282 tysięcy nie jest bagatelna. Kumulacja roczników sprawi, że nie dla wszystkich uczniów starczy miejsc w wybranych szkołach.
10. Obecni siódmoklasiści to najbardziej poszkodowany przez reformę rocznik – uczą się według podstaw programowych niedostosowanych do tego czego uczyli się wcześniej. Podstawy i siatka godzin są przeładowane, co skutkuje przemęczeniem i nadmiernym obciążeniem dzieci.
11. Konieczność pomieszczenia klas siódmych i ósmych w budynkach szkół podstawowych spowodowała przepełnienie w klasach i naukę w systemie wielozmianowym.
12. Poważne wątpliwości budzi los uczniów obecnych klas drugich gimnazjum, którzy nie otrzymają promocji do następnej klasy. Po klasie drugiej zostaną cofnięci do klasy ósmej, a po klasie trzeciej będą zmuszeni do powtarzania dwóch lat edukacji, ponieważ ustawa nie wskazuje innego rozwiązania. Podobna sytuacja będzie miała miejsce przez cały cykl ich nauki w szkole średniej.
13. Reforma w znacznym stopniu ograniczyła możliwość dostępu młodzieży do klas dwujęzycznych.
14. Nakaz rejonizacji wojewódzkiej dla dzieci korzystających z edukacji domowej znacznie utrudnił dostęp do tego typu kształcenia.
15. Wszystko to wpłynie to negatywnie na poziom wiedzy absolwentów i ich przyszłą konkurencyjność na rynku pracy.