Zamach na polską szkołę

Adresaci:

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Agnieszka Górska
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
Aleksander Mrówczyński
Andrzej Gut
Andrzej Kryj
Andrzej Sośnierz
Anna Cicholska
Artur Dziambor
Barbara Nowacka
Bogdan Zdrojewski
Bogusław Wontor
Dariusz Klimczak
Elżbieta Gapińska
Grzegorz Piechowiak
Grzegorz Wojciechowski
Iwona Michałek
Jacek Bury
Jacek Kurzępa
Jarosław Gowin
Joanna Borowiak
Joanna Fabisiak
Joanna Sekuła
Józef Zając
Katarzyna Kretkowska
Katarzyna Lubnauer
Kazimierz Moskal
Kazimierz Wiatr
Kinga Gajewska
Krystyna Szumilas
Lidia Burzyńska
Magdalena Łośko
Magdalena Sroka
Małgorzata Kopiczko
Marcin Kulasek
Marcin Ociepa
Margareta Budner
Marta Wcisło
Mateusz Bochenek
Michał Dworczyk
Michał Seweryński
Michał Wypij
Mirosława Stachowiak-Różecka
Monika Pawłowska
Norbert Kaczmarczyk
Piotr Borys
Przemysław Czarnek
Rafał Grupiński
Robert Dowhan
Sławomir Skwarek
Stanisław Bukowiec
Teresa Wargocka
Tomasz Zieliński
Urszula Rusecka
Witold Czarnecki
Władysław Kurowski
Wojciech Konieczny
Wojciech Murdzek
Zbigniew Dolata
Zbigniew Girzyński
Kancelaria Premiera Rady Ministrów
Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

  Przestrzegamy wszystkich zainteresowanych losem polskiej szkoły przed zapowiadanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmianami. Naruszają one nasze prawa. Są sprzeczne z duchem i literą Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która została ustanowiona: jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

  Przyznanie dodatkowych praw kuratorom oświaty odbierze prawo głosu rodzicom, dyrektorkom, dyrektorom i samorządom. Szkoła zostanie podporządkowana władzy centralnej i przez to upartyjniona.

  Projekt nowelizacji prawa oświatowego istotnie zmniejsza wpływ wspólnot samorządowych - zarówno władz lokalnych, jak i rodziców - na pracę szkoły. Jest niezgodny z zasadą pomocniczości i samorządności, które są fundamentem demokratycznych przemian 1989 roku. Naruszają przyjętą po upadku komunizmu zasadę współdziałania władz centralnych i lokalnych, przy zachowaniu autonomii szkoły, dyrektorów i nauczycieli oraz respektowania głosu rodziców i wspólnot lokalnych. To gwarancja dialogu społecznego, ale także wolności i pluralizmu polskiej edukacji. Szkoła podporządkowana centralnej władzy i realizująca jej ideologiczną wizję, to zaprzeczenie nowoczesnej edukacji w demokratycznym państwie. To złe miejsce dla dzieci, rodziców, a także dla samych nauczycielek i nauczycieli.

  Bądźmy odpowiedzialni za tworzenie mądrej edukacji. Takiej, która pozwala nam stawać się lepszymi ludźmi i budować społeczeństwo nowoczesne, szanujące własną, demokratyczną tradycję.

  Odbiorcy otrzymają Twoje imię, nazwisko i adres email.

   

  Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest konieczna.

  Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania działań w tej kampanii. Jeżeli nie podasz danych, to nie będziemy mogli zarejestrować Twoich działań na naszej stronie.
  Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez fundację Rodzice Mają Głos z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia tej kampanii. Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Do swoich danych masz dostęp, możesz żądać ich poprawienia, usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo wycofać udzieloną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie.
  Masz prawo przeniesienia swoich danych do innego administratora. W przypadku gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  Aby komunikować się z Tobą, korzystamy z usług firm oferujących hosting, rozsyłanie wiadomości email, sms, lub poprzez inne kanały komunikacji elektronicznej. Aby móc dla nas pracować, mają dostęp do Twoich danych. Nie mogą z nich korzystać poza zakresem realizowania usług dla Fundacji. Korzystamy z usług firm działających poza Unią Europejską, dlatego twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Unii – zawsze tylko na podstawie umowy o ochronie danych osobowych z tą firmą. Możesz uzyskać od nas kopię Twoich danych przekazywanych do tych państw.
  Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które się zgadzasz poniżej, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo.